06 Yol-İş Sitesi Hakkımızda

Sitemiz Yenimahalle ilçesine bağlı Batı Sitesi mahallesinde bulunmaktadır. 1983 yılında temeli
atılmış ve 1987 yılından sonra oturuma başlanmıştır. Kent-koop birliğine bağlı olarak inşaa
edilen sitemizin ilk kurucu başkanı YOL-İŞ sendikası eski Genel Başkanlarından 2013 yılında
vefat eden Muzaffer Saraç’tır. Sitemiz 24 Blok tan ve 480 daireden oluşmaktadır. Sitemizde 2
adet çocuk park alanı ve bir adet spor sahası bulunmaktadır. Yeşil alanı ve ağaçları bol olan
sitemizde komşuluk ve yardımlaşma olguları çok gelişmiş ve doyasıya yaşanmaktadır.